trà vinh xổ số trà vinh Thông báo về việc treo cờ

trà vinh xổ số trà vinh Thông báo về việc treo cờ

Tuyến đường 19 tháng 5. Ảnh: BT

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Thông báo số 207/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022.

vfhr1111c 4by2a s tr_trà vinh xổ số trà vinh_x波段tr组件价格

Nội dung Thông báo nêu rõ: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); căn cứ Bộ luật Lao động và Thông báo số 119/TB-LĐTBXH, ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉlễ Quốc khánh như sau:

Tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện,trường họctrà vinh xổ số trà vinh,… và hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc 01 ngày,từ 06 giờ sáng đến hết ngày 02/9/2022.

Các cơ quan chức năngtrà vinh xổ số trà vinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phổ biến, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

vfhr1111c 4by2a s tr_trà vinh xổ số trà vinh_x波段tr组件价格

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

Việc nghỉ Lễ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang do Thủ trưởng đơn vị sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

trà vinh xổ số trà vinh_x波段tr组件价格_vfhr1111c 4by2a s tr

Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động (không thuộc đối tượng công chức, viên chức) được nghỉ lễ Quốc khánh ngày vào 02/9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9; đồng thời, thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm nhắc nhở công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện.

Báo Trà Vinh

Gi8 baby

Gi8 baby

Xin chân thành cảm ơn 5 năm này, tôi yêu Gi8, tôi đã làm việc ở đây 5 năm, nền tảng xổ số trực tuyến tốt nhất Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close
Menu
Social profiles