cần thơ sóc trăng xổ số Số liệu thống kê về người

cần thơ sóc trăng xổ số Số liệu thống kê về người

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng API thống kê số liệu về người chơi trong Dịch vụ trò chơi của Play. Bạn có thể sử dụng API thống kê số liệu về người chơi để truy xuất dữ liệu hoạt động của người chơi trong trò chơi.

Lưu ý quan trọng: Dựa trên kết quả từ các thử nghiệm với API này,chúng tôi đã ngừng điềnsẵn các điểm cuối sau: Xác suất rời bỏ trò chơicần thơ sóc trăng xổ số, Xác suất chi tiêu, Tổng mức chi tiêu trong 28 ngày tới và Xác suất chi tiêu nhiều. Mỗi điểm cuối này luôn trả về một giá trị không đổi. Giá trị này giống với giá trị mà hệ thống thống kê về người chơi sử dụng để cho biết thời điểm hệ thống không có đủ dữ liệu cho việc tính toán một điểm cuối cụ thể.

API thống kê người chơi cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm trò chơi theo các phân khúc người chơi cụ thể và các giai đoạn khác nhau trong vòng đời người chơi. Bạn có thể xây dựng trải nghiệm phù hợp cho từng phân khúc người chơi dựa trên cách người chơi tiến bộ, chi trả và tương tác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API này để thực hiện các hành động chủ động nhằm khuyến khích người chơi giảm hoạt động tương tác với trò chơi của bạn, chẳng hạn như bằng cách hiển thị và quảng bá các vật phẩm mới khi người chơi đăng nhập.

Bạn có thể tìm thấy API trong các góicom…gms.games.àcom…gms.games.

Bạn có thể truy xuất những loại dữ liệu người chơi sau:

Các loại dữ liệu sau đây của người chơi không được dùng nữa, và luôn trả về một hằng số giá trị không đặt được:

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng API số liệu thống kê về người chơi:

Tải ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng API số liệu thống kê về người chơi, trước tiên trò chơi của bạn phải có được một đối tượ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gọi phương thức và truyền vào hoạt động.

Lớử dụng lớpTask của Dịch vụ Playđể trả về kết quả không đồng bộ. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tác vụ quản lý các nhiệm vụ theo chuỗi,hãy xemHướng dẫn dành cho nhà phát triển API Tác vụ.

Truy xuất dữ liệu

Để truy xuất dữ liệu thống kê về người chơi cho người chơi hiện đang đăng nhậpcần thơ sóc trăng xổ số, hãy làm theo các bước sau:

Gọi phương thức.

Nếu cuộc gọi thành công, Dịch vụ trò chơi của Play sẽ trả về một đối tượng Task tải không đồng bộ đối tượ. Sử dụng phương thức của đối tượng này để truy xuất dữ liệu hoạt động của người chơi đã đăng nhập trong ứng dụng của bạn.

cần thơ sóc trăng xổ số_e(s^2)=n/n—1d(x)_x e s n

Sau đây là một ví dụ:

public void checkPlayerStats() {
 PlayGames.getPlayerStatsClient(this)
   .loadPlayerStats(true)
   .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AnnotatedData>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<AnnotatedData> task) {
     if (task.isSuccessful()) {
      // Check for cached data.
      if (task.getResult().isStale()) {
       Log.d(TAG, "using cached data");
      }
      PlayerStats stats = task.getResult().get();
      if (stats != null) {

e(s^2)=n/n—1d(x)_x e s n_cần thơ sóc trăng xổ số

Log.d(TAG, "Player stats loaded"); if (stats.getDaysSinceLastPlayed() > 7) { Log.d(TAG, "It's been longer than a week"); } if (stats.getNumberOfSessions() > 1000) { Log.d(TAG, "Veteran player"); } if (stats.getChurnProbability() == 1) { Log.d(TAG, "Player is at high risk of churn"); } } } else { int status = CommonStatusCodes.DEVELOPER_ERROR; if (task.getException() instanceof ApiException) { status = ((ApiException) task.getException()).getStatusCode(); } Log.d(TAG, "Failed to fetch Stats Data status: " + status + ": " + task.getException()); } } }); }

Mẹo

API Play Stats cho phép bạn dễ dàng xác định các kiểu người chơi khác nhau, dựa trên mức độ tương tác và chi tiêu của họ, đồng thời áp dụng các chiến lược phù hợp để nâng cao trải nghiệm của họ về trò chơi.

Bảng dưới đây sẽ liệt kê một số phân khúc người chơi mẫu và chiến lược tương tác được đề xuất:

Phân khúc người chơiChiến lược tương tác

Người chơi thường xuyên có số phiên cao và phần trăm chi tiêu tốt, nhưng đã không chơi từ tuần trước hoặc nhiều hơn.

Người chơi có mức độ tương tác cao nhưng tỷ lệ phần trăm chi tiêu thấp.

Người chơi có mức chi tiêu nhiều cho thấy dấu hiệu đã đạt đỉnh và bắt đầu chơi với mật độ ít lại.

Người chơi có xác suất chi tiêu rất cao hoặc rất thấp.

Gi8 baby

Gi8 baby

Xin chân thành cảm ơn 5 năm này, tôi yêu Gi8, tôi đã làm việc ở đây 5 năm, nền tảng xổ số trực tuyến tốt nhất Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close
Menu
Social profiles